Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO GABART.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Gabriela Urgacz-Łossowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "GABART" Gabriela Urgacz-Łossowska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Nocznickiego 31A, 01-918 Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 522-183-29-02, REGON 016440399, adres poczty elektronicznej: esklep@gabart.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Pełen tekst polityki prywatności dostępny do pobrania poniżej.