Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GABART.PL

 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gabart.pl prowadzony jest przez Gabrielę Urgacz-Łossowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabart Gabriela Urgacz-Łossowska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 01-918 Warszawa, Nocznickiego 31a) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5221832902, REGON: 016440399, adres poczty elektronicznej: esklep@gabart.pl, telefon: (22)6144217

Pełen tekst regulaminu  dostępny do pobrania poniżej.